Aktywność Radnego

Interpelacja w sprawie: Udostępniania audytu spółki gminnej Stomil Olsztyn S.A.

Interpelacja w sprawie: Stanu przygotowań gminy Olsztyn do współpracy z Rządem RP przy realizacji programu Mieszkanie Plus w Olsztynie

Interpelacja w sprawie: Zapowiadanego przez Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza poszerzenia granic miasta Olsztyna

Interpelacja w sprawie: Kosztów funkcjonowania komunikacji tramwajowej w Olsztynie

Interpelacja w sprawie: Wprowadzenia bezpłatnych przejazdów komunikacją publiczną dla dzieci w wieku szkolnym, uczacych sięw placókwach edukacyjnych na terenie Olsztyna