Michał Wypij

Omówienie projektów, ocena skutków regulacji

Zapewnienie realnej i efektywnej władzy wodnej rozumianej zgodnie z art. 3 Ramowej Dyrektywy Wodnej i jej adekwatnego wpływu na sprawy gospodarki wodnej, w tym w szczególności ochrony zasobów wodnych to podstawowe założenie reformy gospodarki wodnej wprowadzonej w 2018 r. Władza wodna powinna mieć także decydujące zdanie w zakresie zapewnienia osiągnięcia dobrego stanu wód.

Proponowane rozwiązania mają na celu jak najszybsze i jak najskuteczniejsze wprowadzenie zabezpieczenia ekologicznego wód, w kontekście działalności portów i uprawiania żeglugi. Jakiekolwiek regulacje prawne przedmiotowego zagadnienia do tej pory nie występowały w polskim prawie. Jedynym ich przejawem jest art. 83 pkt5) oraz odnoszący się do niego art. 478. 11) ustawy z 17 lipca 2017 roku Prawo Wodne, ze względu na brak dodatkowych przepisów, pozostające jednak przepisami trudnymi do egzekwowania.

Celem przedstawionych projektów jest także zapewnienie jak najniższych kosztów dostosowania do nich zarówno użytkowników statków i portów, jak też jednostek budżetowych. Szczególnie uwzględniając ogłoszony stan pandemii oraz spowodowany tym stan gospodarki.

Przewiń na górę