Działalność polityczna

Poseł Michał Wypij uzyskał w wyborach parlamentarnych w 2019 roku 14170 głosów.

22 Listopada 2018 r. Michał Wypij został Radnym Miasta Olsztyna uzyskując najlepszy wynik z okręgu Zatorza – 2616 głosów.

20 sierpnia 2018 r. Michał Wypij został doradcą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Wcześniej, 8 grudnia 2015 r. został doradcą w Gabinecie Politycznym Wiceprezesa Rady Ministrów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina.Od 9 czerwca 2015 r. do dziś jest członkiem Rady Programowej oddziału TVP3 Olsztyn. Od 2011 roku związany z partią Polska Jest Najważniejsza na Warmii i Mazurach. Z list tej partii wystartował w wyborach parlamentarnych w 2011 roku nie uzyskując jednak mandatu posła. Po rozwiązaniu partii Polska Jest Najważniejsza, automatycznie na mocy uchwały Rady Krajowej PJN z dnia 7 grudnia 2013 r., stał się członkiem partii Polska Razem Jarosława Gowina.

Obecnie jest Prezesem Zarządu Regionalnego Warmińsko-Mazurskiego partii (Okręg wyborczy nr 34 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i okręg nr 35), wcześniej był koordynatorem regionalnym podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014. W wyniku porozumienia Polski Razem z Prawem i Sprawiedliwością startował w wyborach samorządowych w 2014 roku.

Wybrane inicjatywy

Uroczysta Kolacja Wielkanocna dla Polaków z Białorusi

W 2017 r. wspólnie z Fundacją Wolne Miejsce z Katowic i szkołą języka polskiego “Pan Profesor” z Mińska zorganizowaliśmy pierwszą w historii Uroczystą Kolację Wielkanocną dla Polaków z Białorusi. Zadanie wydawało się karkołomne, jednak wspólnymi siłami zrobiliśmy to. W 2018 r. Odbyła się kolejna edycja świąteczna. Dziś Ambasador PL na Białorusi oficjalnie potwierdził, że to wydarzenie na stałe wpisuje się w kalendarz wspólnych przedsięwzięć dla naszych rodaków mieszkających na Białorusi.

Książka dla Kresowiaka 2012 r.

Pierwszą akcją społeczną, którą zorganizowaliśmy była akcja Książka dla Kresowiaka, czyli zbiór woluminów dla naszych rodaków na wschodzie. Dzięki szczodrości mieszkańców Olsztyna udało się zebrać ponad 6 tys. woluminów, które trafiły do młodzieży z Białorusi, Litwy i Ukrainy podczas ich wypoczynku w Rybakach. Okoliczności przekazania książek były bardzo wzruszające.

Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Od 7 czerwca 2017 r. jestem członkiem Krajowej Rady Konsultacyjnej VII kadencji, działającej przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Tego dnia nominacje jej członkom wręczyła Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. To, co dla mnie ważne, to wszelkie możliwe zmiany w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego, stąd moje działania by powstał osobny fundusz dla studentów z niepełnosprawnościami (40 mln zł.) w nowej ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce („Konstytucja dla Nauki”), ale także projekt zmian w zakresie katalogu. W tym zakresie współpracuję szczególnie blisko z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego oraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Równego Dostępu do Kształcenia “Twoje Nowe Możliwości”.

Olsztyńska Inicjatywa Uchwałodawcza

W marcu 2017 wystąpiłem ze zdecydowanym sprzeciwem wobec projektu likwidacji tzw. Olsztyńskiej Inicjatywy Uchwałodawczej. Była to próba wykluczenia mieszkańców Olsztyna z decydowania o naszym mieście. Presja odniosła skutek, bo radni odstąpili od tej zmiany, a przyjęte później przez rząd Zjednoczonej Prawicy zapisy ustawowe zagwarantowały funkcjonowanie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w miastach w Polsce, w tym w Olsztynie.

Więcej w linkach:

http://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/olsztyn/5595-oswiadczenie-w-sprawie-pozbawienia-mieszkancow-olsztynskiej-inicjatywy-uchwalodawczej-najnowsze-slajd-kafelek.html

Spotkania autorskie

Między innymi z Piotrem Zychowiczem, Krzysztofem Feusette, Pawłem Kowalem, Andrzejem Poczobutem, Igorem Janke, Krzysztofem Masłoniem.

Inwestycja w zdrowie mieszkańców Olsztyna

40 mln dla szpitala klinicznego. Aktywnie zabiegałem o pozyskanie środków z Ministerstwa Zdrowia na projekt rozbudowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, który starał się o to od 8 lat. Do istniejącego budynku zostanie dobudowany nowy, 4-kondygnacyjny obiekt z podziemiem. Koszt inwestycji to 39 mln zł. Zadanie zakończyło się sukcesem.

Więcej w linkach:

http://www.uwm.edu.pl/egazeta/uniwersytecki-szpital-kliniczny-bedzie-rozbudowany https://olsztyn.tvp.pl/37714812/idzie-nowe-i-nowoczesne-szpital-z-ministerialnym-dofinansowaniem

Program Transgraniczny Polska-Rosja

Od początku zabiegałem w Ministerstwie Rozwoju o uruchomienie programu transgranicznego Polska – Rosja. Wspólnie z premierem Gowinem apelowaliśmy do premier Szydło (10 VI 2017), a potem  do premiera Mateusza Morawieckiego o uruchomienie tej ogromnej szansy dla naszego regionu. W końcu minister Jerzy Kwieciński w imieniu premiera podpisał stosowne dokumenty, tym samym uruchamiając ogromny zastrzyk finansowy dla naszego regionu. Przekonywałem tez w mediach naszych koalicyjnych kolegów z PiS w Olsztynie żeby przystąpić do tego programu.

Realne wsparcie dla samorządów Warmii i Mazur!

Całkowita kwota dofinansowania Programu wynosi 62 298 477 EUR. Alokacja pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (20 652 617 EUR), Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (20 993 243 EUR) oraz wkładu Federacji Rosyjskiej do Programu (20 652 617 EUR). Poziom dofinansowania projektów będzie wynosił maksymalnie do 90% kosztów kwalifikowanych.

Priorytety Programu

W Programie ustanowiono 4 priorytety, które odzwierciedlają wybrane Cele Tematyczne Programu:

  1. Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego.
  2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym.
  3. Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja.
  4. Wspólne działania na rzecz efektywności i bezpieczeństwa na granicach.

Więcej w linku:

https://olsztyn.tvp.pl/32771106/apel-do-premier-politykow-polski-razem-jaroslawa-gowina

Rozwój Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dwa i pół tysiąca osób z UWM skorzysta z projektu rozwojowego, na którego realizację UWM otrzymał aż 32,7 mln zł w konkursie NCBR. Z wielką radością wręczyłem symboliczny czek rektorowi UWM.

Więcej w linku:

http://www.uwm.edu.pl/egazeta/rozwoj-mocnym-wsparciem

O nowym budynku Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Prawa i Administracji w linku:

https://www.olsztyn24.com/news/31767-ministerstwo-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dalo-10-mln-zl-na-na-nowa-inwestycje-uwm.html

Konstytucja dla Nauki i Społeczna Odpowiedzialność Nauki

Konstytucja dla Nauki Główne to najważniejsze zadanie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego postawione w grudniu 2015 r., oraz mój wkład do stworzenia Strategii Gowina,  czyli planu prac na czas kadencji w MNiSW.

Spotkania, konferencje, Narodowy Kongres Nauki,  współpraca z organizacjami pozarządowymi przy realizacji SON, to ogromne źródło doświadczeń. Cieszę się, ze udało nam się zaprojektować i zrealizować szereg zadań typu Naukobus, Uniwersytet Młodego Odkrywcy czy Wsparcie dla UTW. Program wsparcia UTW jest pierwszym i jak dotąd jedynym programem rządowym dedykowanym tylko i wyłącznie seniorom. Ciesze się, że w znaczny sposób wpłynął on na rozwój UTW na Warmii i Mazurach. Dziękuję za możliwość rozmowy wielu rektorom, pracownikom naukowym, naukowcom, związkom zawodowym iorganizacjom pozarządowym.

Uwaga Szczury (sierpień 2015 r.)

Więcej w linku:

http://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/olsztyn/4438-posel-bublewicz-walczy-z-mowa-nienawisci-a-wypij-ze-szczurami-kafelek.html

Za tę akcję Beata Bublewicz ówczesna posłanka oskarżyła mnie o mowę nienawiści 🙂

Wsparcie dla branży meblarskiej

Działalność wspierająca rozwój branży meblarskiej i przekonanie Ministra Środowiska do odejścia od zapisów, które mogłyby uderzyć w interes lokalnych producentów.

Więcej w linkach:

https://www.tvp.info/29639288/drzewa-odnawialnym-zrodlem-energii-rozporzadzenie-budzi-kontrowersje http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,147,prace-krk-w-kadencji-2017-2021