Olsztyn bez korków!

Przemieszczanie się po ulicach Olsztyna, to największa zmora jego mieszkańców.

Dlatego proponuję szereg rozwiązań komunikacyjnych:

 • Budowa ulicy Nowobałtyckiej

 • Połączenie ulicy Warszawskiej z Wilczyńskiego

 • Rozbudowa infrastruktury parkingowej (Parkuj i Jedź)

 • Budowę wiaduktu i kładki na Zatorze

 • Optymalizacja sieci tramwajowej

 • Karta olsztyniaka

 • Darmowa komunikacja dla dzieci w wieku szkolnym

Tak duże miasto jak Olsztyn posiada bardzo złożoną infrastrukturę komunikacyjną. Żeby zrealizować plan Olsztyn bez korków potrzebne są też następujące działania:

Komunikacja miejska

Komunikacja publiczna ma być realną alternatywą dla samochodu. Rozwiązania komunikacyjne nie mogą być wprowadzane pod przymusem. Rolą Ratusza jest usprawnienie transportu miejskiego. Chcę nadać priorytety w poruszaniu się po Olsztynie.

 • Komunikacja miejska zostanie przeorganizowana. Zniknie uprzywilejowanie transportu szynowego kosztem innych użytkowników dróg, które generuje problemy z płynnością ruchu w Olsztynie.
 • Wprowadzimy darmową komunikację dla dzieci w wieku szkolnym uczących się w placówkach edukacyjnych na terenie Olsztyna.
 • Wprowadzimy dobrze zaprojektowaną komunikację z parkingami Parkuj i Jedź,
 • Uruchomimy linie autobusowe, które będą uzupełniały się nawzajem – na przykład linia nr 15
 • Nowy układ linii: szybkie połączenia Zatorza z Likusami, Gutkowem, Redykajnami oraz dojazd po Dworca Głównego przez Zatorze,
 • Rozbudowa istniejącej sieci przystanków (na przykład na ulicy Limanowskiego),
 • Poprawa infrastruktury socjalnej na zakończeniu linii autobusowych (krańcówki). Sytuacja kierowców jest tam dramatyczna,
 • Komunikacja pomiędzy Starym Miastem, a Plażą Miejską, szczególnie w sezonie turystycznym.
 • Wykorzystanie infrastruktury tramwajowej w celu maksymalnego wydłużenia linii tramwajowych linii nr 1 i 2 do ulicy Towarowej,
 • Buspasy dla autobusów dostępne dla wszystkich przewoźników autobusowych i taksówkarskich,
 • Utworzenie punktów obsługi pasażera, czynnych w godzinach od 7 do 21.
 • Aktualizacja projektu tramwajowego poprzez dodanie niezbędnych i zalecanych przez specjalistów rozwiązań. Np. budowa weksli (mijanki), umożliwiająca w pełni wykorzystanie taboru dwukierunkowego podczas występujących awarii,
 • Budowa mini pętli dla komunikacji publicznej na osiedlu Zatorze. Autobusy wielu linii mogą kończyć kursy na osiedlu Zatorze w rejonie Dworca Głównego. Kładka dla pieszych wyeliminuje konieczność wjeżdżania do Dworca dla wielu linii komunikacyjnych przez wiadukt na ulicy Limanowskiego.

Transport indywidualny

 • Przegląd inwestycji realizowanych i planowanych w najbliższym okresie i utworzenie planu dla inwestycji drogowych z perspektywą wykonania ich w okresie 10 lat. Pozwoli to mieszkańcom i przedsiębiorcom zapoznać się z harmonogramem prac i przygotować się do planowanych remontów,
 • Stworzenie planu małych inwestycji drogowych o wartości do 300 tys. zł z perspektywą wykonania ich w okresie 10 lat,
 • Wydzielenie stref przyjaznych pieszym w Centrum i na osiedlu Jaroty. W Centrum strefa ma obejmować przestrzeń zawartą w obszarze ulicy Kościuszki, ulicy Partyzantów, Artyleryjską oraz Aleje Niepodległości,
 • Stworzenie punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz zaoferowanie zniżek na parkowanie samochodów elektrycznych,
 • Budowa parkingów Parkuj i Jedź,
 • Wyłączenie lub przeprogramowanie sygnalizacji świetlnych na części skrzyżowań i przekształcenie wybranych skrzyżowań w ronda.
 • Budowa kładek dla pieszych nad najbardziej ruchliwymi jezdniami: ul. Sikorskiego i ul. Warszawska).
 • Budowa wiaduktu i kładki na Zatorze (połączenie ulic Lubelskiej i Zientary-Malewskiej).