Olsztyn miastem zdrowia

Zrobię wszystko, żeby powstał nowy szpital w Olsztynie

 • Zapewnimy szybki i powszechny dostęp do lekarza,
 • Rozszerzymy ofertę zabiegów medycznych,
 • Rozwój medycyny to pomysł na rozwój Olsztyna,
 • Rozwój medycyny w Olsztynie, to szansa na innowacyjny rozwój miasta.

Proponujemy Pakiet rozwojowy w oparciu o najwyższej jakości usługi medyczne i unikalny lokalny przemysł z zakresu inżynierii medycznej.

Chcemy utworzyć  Centrum Rehabilitacji i Przyrodolecznictwa położone w otoczeniu lasów miejskich. Centrum Rehabilitacji i Przyrodolecznictwa pozwoli na wybudowanie przez zewnętrznych inwestorów obiektów sanatoryjnych. W ten sposób zapewnione będzie całoroczne zapotrzebowanie na świadczone w nich usługi, w przeciwieństwie do dotychczasowych sezonowych usług hotelarskich. Wykorzystane zostaną przyrodolecznicze walory wydobywanego w okolicy torfu i otoczenia sosnowych lasów. Kompleks będzie miał nazwę „Warmińska Borowina”.

„Warmińska Borowina” dostarczy docelowo 500 nowych miejsc pracy z zakresu usług hotelarskich, świadczeń zdrowotnych, fizjoterapii i gastronomii.

Zrewitalizujemy zabytkowe obiekty Szpitala Miejskiego dla stworzenia bazy do opieki nad starszymi mieszkańcami miasta Olsztyna w połączeniu z zadaniami naukowymi i dydaktycznymi (w zakresie dotyczącym dydaktyki medycznej).

Medycyna innowacyjna

Olsztyn posiada idealną bazę do rozwoju usług medycznych. Chodzi tu zarówno o rozwój szpitalnictwa jak i zintegrowanie przestrzeni dla współpracy przedsiębiorców, lekarzy, biotechnologów i bioinżynierów. Olsztyn stanie się centrum wytwarzania innowacyjnych produktów i urządzeń wykorzystywanych w medycynie. Podstawą do rozwoju tego projektu są:
 • Kadry dostarczane na rynek przez UWM z kierunków będącymi najlepszymi w Polsce tj. jak weterynaria, biotechnologia, czy medycyna,
 • Sukcesy olsztyńskich lekarzy np. Klinika Budzik,
 • Firmy z regionu, które konkurują na rynku zarówno krajowym jak i światowym (Dramiński, Zortrax).

HUB Medyczny

Hub medyczny stanowi centrum transferu innowacyjnego dla medycyny całym kraju. W Olsztynie zlokalizowane zostałyby laboratoria oraz warsztaty. Hub działaby zarówno aktywnie poszukując potencjalnych firm i ściągając je do Olsztyna, jak i pomagał rozwinąć się już działającym w nim podmiotom i naukowcom,  wspierając ich w zdobywaniu funduszy i uzyskaniu patentów.
Na działania HUB składa się:
 • Centrum transferu technologii medycznej,
 • Centrum wystawowe,
 • Inkubator przedsiębiorczości medycznej,
 • Centrum bioinżynierii.