Życiorys

Michał Wypij

Michał Wypij ukończył w 2009 r. studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunku politologia, specjalizacja: międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze.

Jest także absolwentem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie studiów licencjackich na kierunku stosunki międzynarodowe, specjalizacja w zakresie polityki europejskiej oraz abiturientem studiów magisterskich na kierunku historia. Jest absolwentem XX edycji oraz asystentem XXIII i XXIV edycji Szkoły dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych – inicjatywy profesora Uniwersytetu w Oxfordzie Zbigniewa Pełczyńskiego.

Michał Wypij jest pomysłodawcą akcji „Książka dla Kresowiaka”, czyli zbiórki książek dla Polonii żyjącej na dawnych kresach Rzeczypospolitej, za przeprowadzenie której otrzymał III nagrodę na „Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowych” w Olsztynie w 2012 r. Był także współzałożycielem olsztyńskiej grupy happenerskiej No Beton działającej w latach 2012-2014. Był współzałożycielem i liderem olsztyńskiego zespołu Monolit, który po niemal dekadzie koncertowania zakończył działalność 21 marca 2014 roku.

Od 2011 roku jest jurorem podczas corocznego przeglądu zespołów rockowych w Barczewie “Error”. Od 2012 roku prowadzi spotkania autorskie z zakresu polityki, historii, kultury, literatury. Jest autorem okolicznościowego wydawnictwa Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o pierwszych roczniku lekarzy wykształconych w Olsztynie “Kosmonauci 2014.